FÖRETAG

UTBILDNINGAR

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients” (Richard Branson).

Ledarskapet börjar och slutar med dig själv, oavsett om du är ledare eller anställd. Självkänsla och självinsikt vidgar vyn och ger friska vägar framåt.

AKTUELLA utbildningar

Aktuella utbildningar anpassade för företag

Presentationsteknik

Oavsett position inom företaget eller organisationen är var och en delaktig i hur företaget uppfattas av andra. Detta gäller allt från mindre synlig personal, till säljavdelning och ledning. Alla har kontakt med omvärlden och hur de visar sig och talar om företaget bidrar också hur företaget uppfattas utifrån.

Personalrekrytering

All rekrytering är oerhört viktig eftersom den tar tid, kostar pengar och framförallt om rekryteringen går fel tar det ännu mer resurser i anspråk. Anlitar ni ett rekryteringsföretag eller rekryterar ni själva? Oavsett vilket kan HelhetsUtveckling hjälpa er med att utvärdera ett område hos era slutkandidater som normalt inte ingår i traditionell rekrytering, nämligen vem människan bakom yrkesrollen är. Det är just en roll som spelas av många arbetssökande.

Värdegrunder & samspel

Vilken grupp eller avdelning har störst påverkan i ett företag? Utan tvekan är det ledningsgruppen. En ledningsgrupp måste kunna arbeta tillsammans inom en rad områden och kunna lösa svåra uppgifter effektivt. Gruppen kan bestå av olika erfarna medlemmar, med olika kompetenser, målsättningar, ambitioner och roller.

Utveckling av ledningsgruppen & chefer

En bra ledare kan ”byta skor” med sina medarbetare. Ledarskapet börjar och slutar med dig. Självinsikt och en väl utvecklad självkänsla, ger en utvecklad möjlighet att leda, samspela och lösa konflikter och problem på ett hållbart sätt. När du blir en vinnare, blir de anställda och företaget vinnare.
Scroll to Top
I enlighet med GDRP behöver vi ditt samtycke enligt vår integritetspolicy.

NYHET!

Stora Nalleboken : många nyanser av brunt

”Va, vad sa du för något?”En barnbok för vuxna.””