HELHETSUTVECKLING

Coachutbildning på distans

Upplägget har fasta ramar, medan innehåll naturligt anpassas i takt och tid beroende på var deltagare är. Distansutbildningens starka syften är främst: – Att tidigt skapa ett eget ansvarstänk då eleven måste inspireras i att själv hitta svar på sina egna frågor och börja lita på svaren – Att tidigt gå bort från prestation till intuition Själva utbildningen hålls strikt i 2 spår, där elever redan från början skapar lärare – elevrelation med sig själv. Detta sker genom arbete med: -Arbete med egen utveckling -Arbete med skapande av egen Coachmanual

Kort information

LÄNGD:

Utbildningen sker i 6 block om ca 2 veckor vardera.

NÄSTA TILLFÄLLE:

PRIS:

29.900:- + moms

ORT:

Distans

UTBILDARE:

Lennart Matikainen

Coachutbildning på distans

utbildningsbeskrivning

Syfte
Upplägget har fasta ramar, medan innehåll naturligt anpassas i takt och tid beroende på var
deltagare är. Distansutbildningens starka syften är främst:

 • Att tidigt skapa ett eget ansvarstänk då eleven måste inspireras i att själv hitta svar på
  sina egna frågor och börja lita på svaren
 • Att tidigt gå bort från prestation till intuition

Själva utbildningen hålls strikt i 2 spår, där elever redan från början skapar lärare –
elevrelation med sig själv. Detta sker genom arbete med:

 • Arbete med egen utveckling
 • Arbete med skapande av egen Coachmanual

Innehåll
Utbildningen sker i 6 block om ca 2 veckor vardera. Inför varje block sker en
handledningsträff på 2-3 timmar via Skype eller Facetime där coachning och vägledning och
en del start på eget arbete sker. Vad arbetet innebär för kommande 2 veckor förankras och
eleven genomför sedan arbete och skapande av Coachmanual för varje block på hemmaplan.
Inför nästa block sker ny handledning digitalt där redovisning av det gjorda arbetet sker, följt
av fortsatt vägledning för arbete framåt. Innehåll och arbete för varje block redovisas nedan.

Handledningsträffar 6 tillfällen

 

Dag 1: Nu, Vision, Grunda – eget arbete + omsätta i coacharbete

 • Start: Tydlig information om utbildningens innehåll – lära känna deltagare – klargöra
  sociala avtal och regler.
 • Eget arbete: Nu – läge/Inventering (självkänsla, relationer, Livsrum)
 • Eget Arbete: Träna eget äkta möte – känna, självkänsla/självförtroende
 • Coacharbete: Definiera Äkta möte/Närvaro/Öppenhet/Vem är du? Presentera + tala
  om etiska regler
 • Hemläxa:
 • Egen övning: Träna äkta möte framför spegel och i samband med det göra max en
  övning per dag ur blockets beskrivna övningar.
 • Coacharbete: Arbeta med manual NU – läge + läsa teori + Skapa en första
  Presentation /Vem är jag – vad vill jag förmedla)

Dag 2: Vision/Längtan/Grunda och klargöra

 • Start: frågor & svar
 • Skapa Livskarta och göra den i stort format. Testa med toner (chakra) och RÄTT
  kommunicera ”Ur sig själv” (Jag Är..Jag Upplever etc.)
 • Coacharbete: Om session och hur driva på med frågor, stoppa upp och ge feedback.
  Testköra på lärare med fiktivt problem och ta kommando, skapa trygghet och starta
  upp.
 • Hemläxa:
 • Eget arbete: Meditation med olika teman som är personliga – utan spegel och ljud –
  meditera i tystnad och hålla fokus. ENKELHET!
 • Coachjobb: Jobba med manualen och jobba klart övningar och under tiden se hur det
  ska användas (insikter in i manual). Även börja utforska sina egna vän – nätverk för
  att söka provklienter för senare träning. OBS! Enbart inventera utan agerande.

Dag 3: Historia – eget arbete + omsätta i coacharbete

 • Start: Frågor & svar
 • Eget arbete med livsväg (vad hände & kändes), föräldrar (neutralisera neg), mönster
 • Coacharbete – RITUAL INNAN SESSION (Landa själv och skapa Oskrivet blad
  känsla), Presentation, skapa start/trygghet/kommando/instruktioner klient, etiska regler
  – testköra
 • Hemläxa
 • Eget arbete: Arbeta med historia – Göra alla övningar i blocket. Meditera dagligen –
  andning, slappna av och träna högt fokus med slutna ögon. Välja eget behövligt tema
  att meditera på.
 • Coacharbete: Arbeta med manual Historia/övningar att lägga till/Jobba vidare med
  egen presentation skriftligt – informationsblad och addera på med vilka kunder du vill
  ha/rikta dig till. Göra detta presentabelt att kunna visa upp för handledare för
  feedback. Även skriva ner det som vi arbetat med under handledning och notera vilka
  etiska regler som ska gälla, ritual innan klientmöte, hur jag ska skapa trygghet i starten
  (för egen del främst).

Dag 4: Hinder

 • Start: frågor & svar
 • Eget arbete inre/yttre hinder på alla plan – skapa plan framåt (frågor i manual)
 • Coachande: Jobba vidare på arbete med klienter – själva sessionen/hålla igång/frågor
  & svar: Start/Inbjudan – Info om jobbet – landa klient – fråga om vad klienten
  känner/vill jobba med – Hålla kommando i att ta det lugnt och känna.
 • Hemläxa:
 • Eget arbete: Genomföra steg i egna hinderplanen.
 • Meditation – Ödmjukhet/Acceptans/Möjligheter.
 • Coachande: Jobba vidare med manual (ha framme efter meditation och fånga insikter:
  läsa frågor och sedan meditera och ge svar efter) + skriva egna insikter i Hinder –
  manualen + Fortsätta med informationsblad som ska vara klar att ge ut – Utmaning:
  Söka provklienter i nätverk! Börja fråga aktivt enligt tidigare inventering i block 3.
 • Grunda startplatta med att klargöra hur trygghet skapas, fördela ansvar och i sin helhet
  trygga mötet.

Dag 5: Skapa helhet, PR/Attrahera klienter, Tillit

 • Start frågor & svar
 • Eget arbete: Inventera Nu – läge – Kolla av vad som fortfarande påverkar i historia –
  kolla om ändring skett i Vision – Kolla av hinder just nu – GÖRA Totalkoll!
 • Coacharbete: Lärare – elev. Hur förebyggande information alltid ska ske (löpande lära
  av misstag och flytta bak för info). Spiritual marketing i stora drag (tillitsarbete),
  Presentationsteknik (Öppet, Bild, Ljud) enligt manual.
 • Coacharbete: Avslut – hemläxa + Köra en session på antingen lärare med feedback
  eller provklient (beror på hur säker coachen känner sig).
 • Hemläxa: Fortsatt meditation enligt förslag i blocket. Gå igenom och komplettera
  manualen + Jobba med en presentation att hålla sista gången + Coacha 2 klienter ur
  nätverk med utvärdering (Skapa bra start – arbeta igenom 1 frågeställning och ge
  hemläxa till provklient).

Dag 6: Coacha – testköra, feedback, korrigera, restarbete

 • Start: Frågor & svar
 • Eget & coacharbete: Jobba igenom frågetecken, hålla prestation borta, oskrivet blad.
 • Gå igenom utvärdering för provcoachning och grunda vad som kan och ska korrigeras.
 • Kolla feedback, förbättra och se framåt
 • Elev gör en 5 minuters presentation av sig själv: Vem är jag och vad erbjuder jag!
 • Avslut med diplomering med öppet för ev mer som behövs innan diplom kan ges ut

Pris
Utbildningen kostar 29.900:- + moms (37.375:- inkl. moms) inklusive handledning,
material och fortsatt stöd efter utbildning. Ingen elev släpps utan att flyga högt själv.
Därför finns mentorskap under 6 månader efter diplomering.
Anmälan
Anmälan sker via mejl: lennart@helhetsutveckling.se . Innan utbildning tar vi ett
samtal för att säkra elevens förmåga och villighet att utvecklas.

 

UTBILDARE

len
Lennart Matikainen

MÅLGRUPP

MEDIA

anpassade utbildningar

Vi anpassar upplägg helt efter Era behov och ta gärna kontakt för ett förbehållslöst samtal. Där anpassar vi tider, dagar och upplägg tillsammans som passar Er.

omdömen från deltagare

UPPLÄGG

INTRESSEANMÄLAN

I enlighet med GDRP behöver vi ditt samtycke enligt vår integritetspolicy.