Coachning av chefer

Som chef ställs man ofta inför många utmaningar och ibland kan det kännas ensamt i yrkesrollen. Saknar man dessutom någon inom företaget att i förtroende diskutera med, är det risk för att man fastnar i gamla tankemönster. Som chef är man också en förebild för personalen. Genom att kunna kombinera en trygg personlighet med sin …

Coachning av chefer Read More »